ශ්‍රී ලංකාව රජය සතු ව්‍යාපාර 7ක කොටස් විකිණීමට

රාජ්‍ය ව්‍යවසායක කොටස් 7ක කොටස් විකුණා දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

  • සීමාසහිත Sri Lankan Catering Ltd ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම
  • ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පීඑල්සී
  • සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව
  • Canwill Holdings Pvt. Ltd., (Grand Hyatt Hotel)
  • සීමාසහිත Hotel Developers Lanka, (Hilton Hotel Colombo),
  • Litro Gas Lanka Ltd, Litro Gas Terminals (Pvt) Ltd., (LPG සිල්ලර වෙළඳාම) ඇතුළුව.
  • ලංකා හොස්පිටල් කෝපරේෂන් පීඑල්සී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *