ශ්‍රී ලංකාව මැයි මාසයේ අඩුම සංචාරක මාසික ආදායමක් වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය මැයි මාසය සඳහා පැමිණි 83,309 කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 131.5 ක ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ අවසන් කාර්තුවේ සිට බැට කෑ කර්මාන්තය කැපී පෙනෙන දියුණුවක් ඇති කිරීමට පටන් ගත් 2023 වසරේ මේ දක්වා අඩුම මාසික ආදායමයි. එය අප්‍රේල් මාසයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 166.5 සිට පහත වැටීමක් වන අතර මාර්තු මාසයේ දී වසරේ මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම අගය වූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 198.1 කි.

සාමාන්‍යයෙන් මැයි මාසය ඕෆ් සමය ලෙස සලකන බැවින් මැයි මාසයේ සුළු අඩුවීම බොහෝ කනස්සල්ලට හේතුවක් නොවේ.

2022 මැයි මාසය සඳහා, ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ආදායම ලෙස වාර්තා කළේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 43.5 ක් පමණක් වන අතර, සමාජ නොසන්සුන්තාව සහ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් කර්මාන්තය යළිත් පසුබෑමකට ලක් වූ අතර පැමිණීම් 30,207 දක්වා පහත වැටුණි.

පසුගිය වසරේ රුපියල සියයට 80 කින් කඩා වැටීම සංචාරකයින් සඳහා අඩු වියදම් ගමනාන්තයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කළේය.

මැයි මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක පැමිණීම් මිලියන භාගයකට වඩා වාර්තා වී ඇති අතර මේ වසර අවසන් වන විට සංචාරකයින් මිලියන දෙකක් පිළිගැනීමට සංචාරක බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *