ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයට ඩොලර් මිලියන 50ක් ගෙවයි

ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයට ඩොලර් මිලියන 50 ක ණය ආපසු ගෙවූ අතර එය 2021 දී ඔවුන් විසින් ලබා දුන් ඩොලර් මිලියන 200 න් හතරෙන් එකකි.

බංගලාදේශ බැංකුවට ගෙවීමේ පළමු වාරිකය අගෝස්තු 17 දින ලැබුණු බව මහ බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රකාශක Md Mezbaul Haque පැවසීය.

අගෝස්තු 30 වන විට ශ්‍රී ලංකාව තවත් වාරිකයක් ගෙවන බව ඔහු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් දෙවැනි වාරිකය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කොපමණ මුදලක් ගෙවන්නේදැයි හක් ප්‍රකාශ කර නැත.

මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය වන විට දිවයිනේ මුළු ඩොලර් මිලියන 200 ගෙවීම නිෂ්කාශනය කිරීමට මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු පැවසීය.

බංගලිදේශය මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමක් යටතේ වාරික තුනකින් ශ්‍රී ලංකාවට එම මුදල් ණයට දුන්නේය.

ඩොලර් මිලියන 50 ක පළමු වාරිකය අගෝස්තු 19 වන දින යවන ලද අතර දෙවන වාරිකය ඩොලර් මිලියන 100 අගෝස්තු 30 වන දින යැවීමට සහ ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 50 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී යැවීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *