ශ්‍රී ලංකාව පලස්තීනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකත්වයට පක්ෂව ඡන්දය දෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකත්වය සඳහා පලස්තීනය ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමට සහය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය Ali Sabry විසින් X පෝස්ටුවක් මගින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට නව සාමාජිකයින් ඇතුළත් කිරීම” පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල යෝජනාව හරහා ගනු ලැබූ මෙම තීරණය, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ සාමය සහ යුක්තිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නොසැලෙන කැපවීම පෙන්නුම් කරයි.

සාකච්ඡාමය ද්වි-රාජ්‍ය විසඳුමක වැදගත්කම අවධාරණය කළ ශ්‍රී ලංකාව, කලාපයේ සාමය සහ මිනිසුන්ගේ දුක් වේදනා සමනය කිරීම සාක්ෂාත් කරගත හැක්කේ සංවාදයෙන් සහ සහයෝගීතාවයෙන් පමණක් බව සිය ස්ථාවරය යළිත් තහවුරු කළේය.

තත්වයේ සංකීර්ණතා තිබියදීත්, සාමකාමී යෝජනාවක් අනුගමනය කිරීම පලස්තීනුවන්ට සහ ඊශ්‍රායල ජාතිකයින්ට ඉදිරියට යා හැකි වඩාත්ම ශක්‍ය මාවත ලෙස පවතින බව දූපත් ජාතියේ නායකත්වය විශ්වාස කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකත්වය සඳහා පලස්තීනයේ උත්සාහයට සහය දැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ අතිමහත් බහුතරය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකභාවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ප්‍රබල පණිවිඩයක් යවා ඇති අතර දිගුකාලීන ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුමට විස්තීර්ණ හා සාධාරණ විසඳුමක් සඳහා හදිසි අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *