ශ්‍රී ලංකාව දකුණු කොරියාවේ ධීවර රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධව සාකච්ජා කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා දකුණු කොරියාවේ ධීවර කර්මාන්තයේ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා සොයා බැලීය.

විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයට අනුව, දකුණු කොරියාවේ ධීවර කර්මාන්තයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීමට ද අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර කටයුතු කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා සහ දකුණු කොරියානු ජාත්‍යන්තර සමුපකාර ධීවර සංවිධානයේ සභාපති Im Joon Taek මහතා අතර පැවති සාකච්ඡාවලදී මෙම උත්සාහයන් ගනු ලැබීය.

ධීවර රැකියා සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට දෙපාර්ශවයේ අවධානය යොමු වූ අතර, සෝල් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ කොරියානු රජය මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇති බව වාර්තා වේ.

ධීවර රැකියා සඳහා දකුණු කොරියාවේ E9 වීසා යටතේ බඳවාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා වන කෝටාව වැඩි කිරීම පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවේ දී අවධානය යොමු විය.

කොරියාවේ ධීවර රැකියා සඳහා දෙවතාවක් ගොස් ඇති ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන්ට E7 හෝ E 10 වීසා වර්ග යටතේ නැවත වරක් එවැනි අවස්ථා ලබා ගැනීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජකයින් දිරිමත් කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා කොරියානු ජාත්‍යන්තර සමුපකාර බැංකු සංවිධානයේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.