ශ්‍රී ලංකාවේ විරෝධතා අතරතුර සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිබඳව බ්‍රිතාන්‍යය කනස්සල්ලට පත්වෙයි.

බ්‍රිතාන්‍යය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විරෝධතා අතරතුර ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිබඳ මෑත කාලීන වාර්තා පිළිබඳව තමන් කනස්සල්ලට පත්වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්ථික අභියෝග විසඳීම සඳහා සාමකාමී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ සියල්ලන් ඇතුළත් ප්‍රවේශයක් සොයා ගැනීමට සියලු පාර්ශ්වයන් දිරිමත් කරන බවයි.

“මානව හිමිකම් පිළිබඳ අපගේ කනස්සල්ල අපි ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ නිතිපතා සාකච්ඡා කරමු. අහමඩ් සාමිවරයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා සහ විදේශ අමාත්‍යවරයා සමඟ මානව හිමිකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ සහ යුක්තිය සහ වගවීම ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය මතු කළේය. විදේශ අමාත්‍ය පීරිස් හමුවූ අවස්ථාවේදී විදේශ ලේකම්වරිය මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම මතු කළාය,” යනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු උප ලේකම් -විදේශ, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධන කාර්යාලය-විකී ෆෝඩ් එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

දකුණු ආසියාවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය, විම්බල්ඩන්හි සාමිවරයා (තාරික්) අහමඩ් සාමකාමීව විරෝධතා දැක්වීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කරන ලෙසත් ප්‍රචණ්ඩත්වය නතර කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටින බව ඇය පැවසුවාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් රාජධානියේ මහ කොමසාරිස්වරයා අප්‍රේල් 20 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව හමුවිය. අප්‍රේල් 19 වන දින රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ විරෝධතා අතරතුර සිදුවූ ජීවිත හානි සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස මහ කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *