ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල පහතට…

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල අද පහත වැටී ඇති බව දේශීය රන් වෙළෙන්දෝ පවසති.

ඒ අනුව කැරට් 22 ස්වෛරී එකක මිල රු. අද දේශීය රන් වෙළෙඳපොළේ රුපියල් 145,000 කි.

කැරට් 24 රත්තරන් රත්‍රන් එකක මිල රු. 150,000 සිට රු. 155,000 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *