ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල ඉහළ යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල යළිත් වරක් ඉහළ ගොස් ඇති බව දේශීය රන් වෙළෙඳුන් අද අනාවරණ කළා.

ඒ අනුව කැරට් 22 ස්වෛරී එකක මිල රු. 163,800 අද (30), ඊයේ (29) රු. 161,000 කි.

මේ අතර, කැරට් 24 රත්‍රං ස්වරයක මිල රු. අද 178,000. මෙය ඊයේ පැවති රු. 175,000 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *