ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර ණය ගැන පැරිස් සමාජයෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් නිල ණයහිමි කමිටුව (Official Creditor Committee – OCC)  ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.

එහිදී ඔවුන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකමට අදාළ ණය ප්‍රතිකර්ම සඳහා අනුකූල වන ප්‍රධාන පරාමිතීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවයට එළඹි බවය.

එම ගිවිසුම යටතේ අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.9ක හිඟ රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට නියමිතය.

මෙම නිල ණයහිමි කමිටුවට පැරිස් සමාජය සමග ඉන්දියාව සහ හංගේරියාව ඇතුළත් වෙයි.

නිල ණයහිමි කමිටුවේ සම සභාපතිත්වය ඉන්දියාව, ජපානය සහ ප්‍රංශය විසින් හොබවනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන ඔවුන් මෙරට රජය, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ලෝක බැංකුව සමග සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් විස්තීර්ණ ණය පහසුකමේ පළමු සමාලෝචනය සම්බන්ධ තොරතුරු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට IMF කාර්ය මණ්ඩලයට අවස්ථාව ලැබෙයි.

අනතුරුව EFF වැඩසටහනට අදාළ දෙවැනි වාරිකය නිදහස් කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට අවස්ථාව හිමිවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *