ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමන විගමන දියුණුවට සිංගප්පූරුවේ සහාය

ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන පද්ධිතිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට සිංගප්පූරුවේ ආගමන විගමන පරීක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂඥයන්  හයදෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ  සංචාරයක නිරතව සිටියි.

සිංගප්පූරුවට සමාන ප්‍රමිතීන් සාක්ෂාත් කරගැනීම සහ දියුණු තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමන විගමන  පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට  සහයෝගීතාවය ලබාදීම  මෙම සංචාරයේ අරමුණ වන අතර ආගමන විගමන, වීසා නිකුත් කිරීම සහ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ සියලු  ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මෙය හොඳ අවස්ථාවක් වී තිබේ.

ගුවන්තොටුපල සහ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව සිංගප්පූරුවේ පවතින උසස් මට්ටමට ගෙන ඒම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් දෙන ලෙස අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා එම කණණ්ඩායමෙන්ඉල්ලීමක් කළේය.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය  ටිරාන් අලස් මහතා  සිංගප්පූරුවේ ස්වදේශ කටයුතු හා නීතිය පිළිබඳ අමාත්‍ය කේ. ෂන්මුගම් මහතාගෙන්  කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම කණ්ඩායම සතියක කාලයක්  සඳහා මෙරටට පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *