ශ්‍රී ලංකාවට සෘජුවම සූර්යයා දින 11ක් පායයි.

දකුණු දෙසට සිදුවන සාපේක්ෂ චලිතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සූර්යයා අගෝස්තු 28 සිට සැප්තැම්බර් 7 දක්වා සෘජුවම දිවයිනට ඉහළින් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව අද (31) දහවල් 12.10 ට පමණ කප්පච්චි (වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය), තම්මැන්නකුලම (අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය) සහ උප්පුවේලි (ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය) යන නගරවලට සෘජුවම හිරු බැස යන ආසන්නතම නගර වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *