ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ ලබාදීමට ඉන්දීය ධීවරයෝ ඉදිරිපත් වෙති.

මහ ඇමැති එම්.කේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව සඳහා ආහාර සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය යැවීමට ප්‍රාන්ත රජයට අවසර දීම සඳහා මධ්‍යස්ථානයෙන් අවසර ඉල්ලා ස්ටාලින් සිකුරාදා තමිල්නාඩු ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේදී යෝජනාවක් යෝජනා කළ අතර, රාමේෂ්වරම් ධීවර නායක ජේසු රාජා පැවසුවේ ඔවුන් ඉදිරියට යාමට සතුටු වන බවයි. ඔවුන්ගේ බෝට්ටු වල භාණ්ඩ.

රුපියල් කෝටි 80 ක් වටිනා සහල් ටොන් 40,000 ක්, රුපියල් කෝටි 28 ක් වටිනා ඖෂධ, රුපියල් කෝටි 15 ක් වටිනා ළමුන් සඳහා කිරිපිටි ටොන් 500 ක් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ යැවීමට ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබුණි. ප්‍රාන්ත රජයට ඔවුන් යැවිය හැක්කේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා පමණක් බව ස්ටාලින් මහතා සභාවේදී පැවසීය.

මෙම යෝජනාවට මධ්‍යස්ථානයේ අනුමැතිය ලැබුණේ නම් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් එම භාණ්ඩ දිවයිනට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා රාමේෂ්වරම් ප්‍රදේශයේ ඇති යාන්ත්‍රික බෝට්ටු ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු බව ජේසු රාජා මහතා පැවසීය. “එහි මිනිසුන් දුක් විඳින විට, අපි ඔවුන්ට උදව් කිරීමට සූදානම්,” ජේසු රාජා මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *