ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් යානයක් දිල්ලි ගුවන් තොටුපළට හදිසි ගොඩ බස්සවයි

කොළඹ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයක් හයිඩ්‍රොලික් දෝෂයක් හේතුවෙන් බදාදා සවස දිල්ලි ගුවන් තොටුපළට හදිසි ගොඩබෑමක් සිදු කළ බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මෙම යානයේ පුද්ගලයන් 140කට වැඩි පිරිසක් සිටි බව දන්නා ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ගුවන් යානය හයිඩ්‍රොලික් දෝෂයකට ලක්ව ඇති බැවින් සවස 5 ට පමණ දිල්ලි ගුවන් තොටුපළේ පූර්ණ හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ බව මූලාශ්‍රය පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමෙන් ක්ෂණික ප්‍රකාශයක් සිදු කර නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *