වෛද්‍ය සිසු සිසුවියෝ පාරට බසිති

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට අනුබද්ධ හෝමාගම රෝහල පෞද්ගලික උපාධි ආයතනයකට පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය කොළඹ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය.

“ජපුර වෛද්‍ය පීඨයට අනුබද්ධිත හෝමාගම රෝහල යෝජිත එන්එස්බීඑම් වෙද උපාධි කඩයට විකිණිමේ කැබිනට් තීරණය වාහා හකුළා ගනු” ලෙස විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශන කරමින් වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ එහිදී විරෝධතාවයේ නිරත වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *