වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ අත්තනෝමතික හැසිරීම ගැන සාමාජිකයන් ප්‍රශ්න කරයි

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය වජිර දිසානායකගේ අත්තනෝමතික තීරණ හේතුවෙන් ඔහුගේ හැසිරීම විවේචනයට ලක්ව ඇති බවට එහි සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු කනස්සල්ල පළ කර තිබේ.

මන්ත්‍රීවරුන්ට අනුව දිසානායක පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සභාවට නොදන්වා උප සභාපතිවරයාගෙන් තම රාජකාරිය සොයා බලන ලෙස ඉල්ලීමක් නොකර කිහිප වතාවක් විදේශගත වී ඇත. මේ වන විටත් ඔහු විදේශගතව සිටී.

වෙනත් ඕනෑම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු මෙන්, නිල හෝ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා විදේශගත නිවාඩු ලබා ගැනීමේදී, එම නිවාඩු සඳහා පාලක මණ්ඩලයෙන් හෝ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියාගෙන් අනුමැතිය ලබාගෙන වෙනත් නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම එම නිලධාරියා විසින් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔහු වෙනුවෙන් ක්රියා කරන්න. කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සහ අනෙකුත් සියලුම නිලධාරීන් මෙම අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වේ.

මේ අතර, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සමඟ පොදු වැදගත්කමක් ඇති ගැටලු රැසක් පවතින නමුත් එවැනි කිසිදු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට සභාවේ සාමාජිකයින්ට නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සාමාජිකයින් අවධාරණය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *