වෙසක් සතිය ඇරැඹෙයි

මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් ජාතික වෙසක් සතිය ඊයේ (21) ඇැරැඹෙි

එය ලබන 27 දා දක්වා පැවැත්වෙන බව බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *