වෙල්ගම සජිත්ගේ සමගි ජනබලවේගය සමග එක් වෙයි

Share this Article

කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතුව පසුගියදා ඇරඹුණු නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ගොඩනගා ඇති සමගි ජන බලවේගය සමග එක්ව තිඛේ.

ඊට අදාල ගිවිසුම සමගි ජන බලවේගය මැතිවරණයට තරග කරන ලකුණ ජනගත කිරිමේ අවස්ථාවේදී අත්සන් තැබුණා.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.