වෘත්තිකයන් රට හැරයාම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් වෘත්තිකයන් රට හැරයාමේ ප්‍රවණතාව පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන මස 06 වැනිදා එම විවාදය පැවැත්වීමට තීරණය වූ බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කුෂානි රෝහනධීර මහත්මිය සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර එහි දී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

විපක්ෂය ගෙන එන ලද යෝජනාවකට අනුව ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් වෘත්තිකයන් රට හැරයාමේ ප්‍රවණතාව පිළිබද විවාදය පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් මස 03 වැනිදා සිට 06 වැනිදා දක්වා රැස්වීමට නියමිතයි.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තුව රැස් වන සෑම දිනකම පෙරවරු 09.30ට සිට පෙරවරු 10.30 දක්වා කාලය වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කරන ප්‍රශ්න සඳහා කාලය වෙන්කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *