වීසා ලබාදීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් නොමැතිව හෝ කල් ඉකුත් වූ වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව ඊශ්‍රායලයේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා වීසා ලබාදීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බව ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා පවසයි.

වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් නොමැතිව ඊශ්‍රායලයේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් ඊයේ ක්‍රියාත්මක කළ බවත් එය අද (25) දිනයේත් ක්‍රියාත්මක වන බවත් තානාපති නිමල් බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඊශ්‍රායල ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට පැමිණියේ වීසා නොමැති ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වීසා ලබාදීම සහ ඊශ්‍රායලයේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වීසා බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමටයි. තානාපතිවරයා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර කල් ඉකුත් වේ.

එමෙන්ම වීසා කාලය අවසන් වූ පසුවත් ඊශ්‍රායලයේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට ඊශ්‍රායල නිලධාරීන් එකඟ විය.

ඊයේ පැවති වැඩසටහනට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *