වීසා නොමැතිව කුවේටයේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 31 දෙනෙකු ආපසු

වීසා නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක් කුවේට්හි රැඳී සිටිමින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 31 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ මැදිහත්වීමෙන් සකස් කරන ලද තාවකාලික ගුවන් බලපත්‍ර යටතේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වෙත යවා ඇත.

මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා කුවේට් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් යූඑල්-230 දරණ ගුවන් යානයෙන් ඔවුන් කුවේට් සිට පෙරවරු 06.16 ට ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ ඇත.

ඔවුන් අතර පිරිමින් තිදෙනෙකු සහ ගෘහ සේවිකාවන් 28 දෙනෙකු ද විය.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් 33 දෙනෙකු සැප්තැම්බර් 12 වන දින කුවේට් සිට ශ්‍රී ලංකාවට එවන ලදී. ඔවුන් අතර පිරිමි පුද්ගලයින් 9 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 24 දෙනෙකු වේ.

ඒ අනුව මෙම සති දෙක තුළ කුවේටයේ ගෘහ සේවිකාවන් ලෙස සේවය කිරීමට ගොස් වීසා නොමැතිව එහි රැඳී සිට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 64 දෙනෙකු යළි ශ්‍රී ලංකාවට එවා ඇත.

ඔවුන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, ගාල්ල, මාතර සහ මොණරාගල ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්.

මෙවැනි පුද්ගලයන් 2000ක් පමණ නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා කුවේට් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී ඇති අතර, ඔවුන් ඉදිරියේදී කණ්ඩායම් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එවීමට නියමිත බව තානාපති කාර්යාල ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *