විහාරමහාදේවි උද්‍යානය නැවත කොළඹ මහ නගර සභාවට පවරන ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස්

විහාරමහාදේවී උද්‍යානය නැවත කොළඹ මහ නගර සභාවට පවරා දෙන ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් දී තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 50 වැනි වගන්තියට අනුව සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඕනෑම දේපළක් පවරා ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට හැකියාව පවතින බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා පවරාගෙන මේ ආකාරයෙන් සංවර්ධනය කර ඇති දේපළ නැවත එම ආයතනවලටම පවරා දිය යුතු බවද අමාත්‍ය රණතුංග මහතා පවසා තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන සමයේ උද්‍යානය නවීකරණය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ මහ නගර සභාව යටතේ තිබූ විහාරමහාදේවි උද්‍යානය 2011 වසරේ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගන්නා ලදී.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙට්‍රෝ කොළඹ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (MCUDP) යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද විහාරමහාදේවි උද්‍යානය 2013 වසරේ දී යළි විවෘත කරන ලදී.

ලොව පුරා ප්‍රධාන නගරවල ඉදිවන නාගරික පොදු උද්‍යානවල එක් ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ තාප්ප, බාධක, ගේට්ටු ආදියෙන් ආවරණය නොවූ නිදහස් විවෘත පරිසරයක පොදු උද්‍යාන බිහිවීමයි.එය උදාහරණයක් ලෙස ගතහොත් යකඩ වැට. උද්‍යානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කළ කොටස ඉවත් කර සීමා මායිම් නොමැති පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇත.

ඒ අනුව නවීකරණයේදී උද්‍යානය වටා තිබූ යකඩ වැට ඉවත් කර ඒ වෙනුවට මී, පලු, බුරුත වැනි විශාල ගස් සිටුවා නව සැලසුමකට අනුව ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. උද්‍යානය අලංකාර කිරීම සඳහා විශේෂ වීදි ලාම්පු භාවිතා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *