විසර්ජන පනතට මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

2024 මූල්‍ය වර්ෂය සදහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරු ව ආචාර්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා ගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් මුදල් කාරක සභාව ඊට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් වාර්ෂික අයවැය යෝජනාවලින් විශාල ප්‍රමාණයක් යෝජනාවලට පමණක් සීමා වීම ගැටලුවක් බව කමිටු සභාපතිවරයා එහි දී පෙන්වා දී ඇති අතර, මෙය නරක පූර්වාදර්ශයක් බැවින් මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගනිමින් අයවැය පසුවිපරමක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව ද අවධාරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම මුදල් කාරක සභාව මඟින් ද ඉදිරි අයවැයට අදාළ පසුවිපරම සිදු කළ යුතු බව එහි දී සාකච්ඡා වී ඇත.

වාර්ෂික අයවැය පරතරය 5%කට අඩු අගයක පවත්වා ගත යුතු බවට මුදල් නීති රෙගුලාසිවල නෛතික ප්‍රතිපාදන තිබුණ ද එය ප්‍රායෝගික ව ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ මුදල් කාරක සභාවේ අවධානය යොමු වූ බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ අතර, මෙවර අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් වෘත්තීය සමිති රැසක් අද ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා උද්ඝෝෂණ සංවිධාන කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *