විශේෂ දුම්රිය කාලසටහනක්

කොළඹ කොටුව සහ බදුල්ල අතර ධාවනය වන විශේෂ දුම්රිය කාලසටහන නිකුත් කර තිබේ.

අද (22) සිට දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන දුම්රිය කාලසටහන එලෙස නිකුත් කර ඇත.

වැඩි විස්තර පහතින් දැක්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *