විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්‍යවරුන් අර්බුදයක

පොත් සඳහා සියයට 18ක වැට් බදු පැනවීම හේතුවෙන් අධ්‍යාපන කාර්යයන් සිදු කිරීමේ දී විශ්වවිද්‍යාල අචාර්යවරුන්ට ගැටලු රැසක් මතු ව ඇති බව මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියෝ පවසති.

උන්වහන්සේ පවසන්නේ, මෙම ක්‍රියාව නූගත් පරපුරක් රට තුළ බිහි කිරීම සඳහා රජය දරන වෑයමක් බවයි.

මෙම බදු පැනවීම මඟින් නිර්මාණ සාහිත්‍යය මෙන්ම ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණවලට ද බාධාවක් වී ඇති බව මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අබේසුන්දර මහතා අවධාරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *