විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කරයි

සියලු වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් කොළඹට කැඳවා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙම සති අන්තයේදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය සමිති මහ සම්මේලනය පවසයි.

අධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය සඳහා වැඩිකළ දීමනාව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මහ සම්මේලනය  සංකේත වැඩවර්ජනයක නිරත වුණි.

විමසීමකදී එහි සමලේකම් කේ.එල්.ඩී.ජී රිච්මන්ඩ් මහතා පැවසුවේ අද දිනයේ සිට සාමාන්‍ය පරිදි විශ්වවිද්‍යාලවල සේවා කටයුතුවලට සහභාගී වන අතර සිය ඉදිරි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සති අන්තයේදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *