විමල්

විමල් වීරවංශට එරෙහි දූෂණ නඩුව සම්බන්ධව මූලික විරෝධතා පිළිබඳ නියෝගය පෙබරවාරි 28 වැනිදාට…

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ තමන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් පවරා ඇති දූෂණ නඩුව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව අභියෝගයට ලක් කරමින් මතුකර ඇති මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් වන නියෝගය පෙබරවාරි 28 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද දින නියම කළේය.

2009 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ අමාත්‍යවරයකු ලෙස කටයුතු කරමින් වසර හයක කාලයක් තුළ රුපියල් මිලියන 75ක ඇස්තමේන්තුගත මුදල් හා වත්කම් නීති විරෝධී ලෙස උපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විමල් වීරවංශට එරෙහිව අධි චෝදනා ගොනු කර තිබුණි. හිටපු අමාත්‍යවරයා 2009 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට 2014 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ ප්‍රකාශ නොකළ වත්කම් උපයා ගනිමින් මෙම වරද සිදුකර ඇති බවට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා චෝදනා කළේය.

විමල් වීරවංශ මහතා රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු නොව මහජන නියෝජිතයෙකු බැවින් අල්ලස් පනත යටතේ ඔහුට එරෙහිව ගොනුකර ඇති චෝදනා පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවට විත්තියේ චෝදනාව.

මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් විත්තියේ සහ පැමිණිල්ලේ දෙපාර්ශ්වයම ලිඛිත දේශන ගොනු කළ අතර, මූලික විරෝධතාවලට අදාළ නියෝගය පෙබරවාරි 28 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මහාධිකරණ විනිසුරු නවරත්න මාරසිංහ මහතා නිවේදනය කළේය.

රුපියල් මිලියන 75ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අධීක්ෂණ සහ දේපළ ගණුදෙණු මත සිද්ධීන් 39ක් යටතේ හිටපු අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව මෙම අධිචෝදනා ගොනු කර තිබේ.

අල්ලස් පනතේ 23(අ) වගන්තියට පටහැනිව හිටපු අමාත්‍යවරයා අධීක්ෂණ ගනුදෙනු 26ක් නීති විරෝධී ලෙස සිදු කර නිවසක් ඉදිකර ඉඩම් වාහන මිලදී ගෙන ඇති බවට අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා චෝදනා කළේය.

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් චෝදනා කළේ වීරවංශ මෙම දේපළ අල්ලස් ලබාගෙන උපයාගත් දේපළ ලෙස පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සැලකෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *