විමල්ට එරෙහි දූෂණ නඩුව – වාචික කරුණු දැක්වීමට නියම කෙරේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ තමන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් පවරා ඇති දූෂණ නඩුව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් වාචික කරුණු දැක්වීම ඔක්තෝබර් 27 වැනිදාට කැඳවීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළේය.

විමල් වීරවංශ මහතාට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අධිචෝදනා ගොනු කර තිබුණේ නීතිවිරෝධී ලෙස මුදල් හා වත්කම් උපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන රුපියල් කෝටි 100ක ඇස්තමේන්තුගත චෝදනාවකි. 2009 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ අමාත්‍යවරයකු ලෙස කටයුතු කරමින් වසර හයක කාලයක් තුළ රුපියල් මිලියන 75ක්.

හිටපු අමාත්‍යවරයා 2009 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට 2014 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ ප්‍රකාශ නොකළ වත්කම් උපයා ගනිමින් මෙම වරද සිදුකර ඇති බවට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා චෝදනා කළේය.

විමල් වීරවංශ මහතා රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු නොව මහජන නියෝජිතයෙකු බැවින් අල්ලස් පනත යටතේ ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර ඇති චෝදනා පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවට විත්තියේ චෝදනාව විය.

මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් විත්තියේ සහ නඩු පවරන දෙපාර්ශ්වයම දැනටමත් ලිඛිත දේශන ගොනු කර ඇත.

රුපියල් මිලියන 75ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල් හා දේපළ ගනුදෙනු පදනම් කර ගනිමින් සිද්ධීන් 39ක් යටතේ හිටපු අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අධිචෝදනා ගොනු කර තිබේ.

හිටපු අමාත්‍යවරයා අල්ලස් පනතේ 23(අ) වගන්තියට පටහැනිව නීති විරෝධී ලෙස මුදල් ගනුදෙනු 26ක් සිදු කර නිවසක් ඉදිකර ඉඩම් වාහන මිලදී ගෙන ඇති බවට අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා චෝදනා කළේය.

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් චෝදනා කළේ වීරවංශට මෙම දේපළ හිමිව තිබූ බවයි – පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සැලකෙන මෙම දේපළ අල්ලස් දීමෙන් උපයාගත් දේපළ ලෙස සැලකේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *