විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රශ්න පත්‍ර සමාජ මාධ්‍යවල බෙදා නොගන්න: මහාචාර්ය අමරතුංග

2023 (2024) උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදා නොගන්නා ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ (UGC) සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සිසුන්ගෙන් සහ දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නාඳුනන පුද්ගලයින් විසින් විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධීන් කිහිපයක් වාර්තා වී ඇති බව ඔහු දන්වා සිටියේය.

“විභාග ප්‍රතිඵල පත්‍ර යනු සිසුන් සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් තනි පුද්ගල හඳුනාගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අද්විතීය ලේඛන වේ. දර්ශක අංකය ඇතුළුව මෙම ලේඛනවල පිටපත් බෙදාගැනීමෙන් ප්‍රතිඵල පත්‍රයේ සැබෑ හිමිකරුගේ අනන්‍යතාවයට හානි විය හැක,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

“විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම් කිරීම, ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම හෝ සංවේදී ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීම වැනි පුද්ගලික ප්‍රතිලාභ සඳහා බොහෝ දෙනෙකුට මෙම තොරතුරු අවභාවිත කළ හැකිය. සැබෑ අයිතිකරුවන්ගේ තොරතුරු වෙනත් අය විසින් වෙනස් කරන ලද සිදුවීම් කිහිපයක් වාර්තා වී ඇත.

ඔවුන් විභාග වෙබ් අඩවියේ පිවිසුම් ද්වාරයෙහි විස්තර පවා වෙනස් කර ඇත,” ඔහු පැවසීය.

එබැවින් විභාග ප්‍රතිඵල විස්තර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදා හැරීමෙන් සිසුන් සහ දෙමාපියන් වළකින ලෙස මහාචාර්ය අමරතුංග මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *