විපක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිසේත් සුදානම් නොමැති බවට ප්‍රකාශයක්

ගැටලු පවතින පසුබිමක වුවද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව විපක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිසේත් සුදානම් නොමැති බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ බිම් මට්ටමේ  නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයන්ට මුහුණදීමට සිදුව ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමු‍ණේ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කර විසඳුම්වලට එළඹීමට නියමිත බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *