විධායක ක්‍රමය අහෝසියට සහය දෙනවා

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවට සිය පක්ෂයේ සහයෝගය  දෙන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති   මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය

ඊට අදාළ යෝජනාවක් ගෙන ඒමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවද  හෙතෙම සඳහන් කළේය

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ නිදහස වෙනුවෙන් අපි යන මැයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයකදීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *