වෛද්‍යවරු

විදේශ විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය උපාධි පිළිගැනීමට නීති සම්පාදනය කෙරේ

පළමු ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් 1000 තුළ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල විසින් පිරිනමනු ලබන වෛද්‍ය උපාධි ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිළිගැනීමට හැකි වන පරිදි අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල මගින් පිරිනමනු ලබන වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලා පිළිගැනීමට අදාළ ප්‍රමිති සහ නිර්ණායක ඇතුළත් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සහ වෛද්‍ය ආඥා පනතේ විධිවිධාන වත්මන් අවශ්‍යතාවලට සරිලන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කළ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *