විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සේවා පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනයක්.

එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවා යටතේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර පත්වීම් අනිවාර්ය බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමට පෙර පූර්ව පත්වීම් ලබා ගන්නා ලෙස දැනටමත් මහජනතාවට දැනුම් දී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, පූර්ව පත්වීම් ලබා නොගෙන සේවා ලබා ගැනීම සඳහා විශාල ගනුදෙනුකරුවන් පිරිසක් පැමිණෙන බව නිරීක්ෂණය වී තිබේ.

මින් ඉදිරියට විදේශ ගමන් බලපත‍්‍ර ලබාගැනීම සඳහා එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවා සඳහා කලින් වේලාවන් වෙන්කරගත් අයදුම්කරුවන්ට පමණක් සේවා සපයනු ලබන බව කණගාටුවෙන් යුතුව ප‍්‍රකාශ කළ යුතු බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පූර්ව පත්වීම් ලබා නොගෙන පැමිණෙන මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් වැළැක්විය නොහැකි බවද එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

http://www.immigration.gov.lk/ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ 070-7101-060 අංකයට පිවිසීමෙන් හමුවීම් සිදු කළ හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

රජයේ වැඩ කරන දිනවල පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සේවා සපයනු ලබන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *