විදේශ අමාත්‍ය සබ්රි චීන ආයෝජනවල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි පවසන පරිදි, චීනයේ ආයෝජන ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් වන අතර, එහි සංවර්ධනය සඳහා ජාතිය අත්‍යවශ්‍ය මූල්‍ය ආධාර අපේක්ෂා කරයි.

සඳුදා චැනල් නිවුස් ඒෂියා හි චාන්ද්නි වට්වානි සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය සබ්රි 2009 දී එල්ටීටීඊය පරාජය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට චීනයේ මුල් කැපවීම පිළිබඳව කෘතඥතාව පළ කළේය.

“2009 දී අපි එල්ටීටීඊය පරාජය කරන විට ශ්‍රී ලංකාවට දැවැන්ත ආයෝජන අවශ්‍ය වුණා. අපි චීනයට පමණක් ආරාධනා කළේ නැහැ, අපි මුළු ලෝකයටම ආරාධනා කළා. සමහර රටවලට බලාගෙන ඉන්න ඕන වුණත් චීනය ඒ අවදානම අරගෙන ආයෝජනය කළා. ඒ වගේම අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ මීළඟ අදියර වර්ධනය ඉලක්ක කරගත් බවත් ඒ සඳහා සැලකිය යුතු ආයෝජන අවශ්‍ය බවත් අමාත්‍ය සබ්රි අවධාරණය කළේය. චීනයේ මූල්‍ය හැකියාවන් සහ තීරය සහ මාර්ග මුලපිරීමේ උපායමාර්ගික හවුල්කරුවෙකු ලෙස එහි භූමිකාව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තීරණාත්මක සාධක ලෙස ඔහු අවධාරණය කළේය.

චීනයේ ආයෝජන හොඳ ප්‍රතිලාභ සහ ආර්ථික සමෘද්ධිය සඳහා ඉලක්ක කරන බව පවසමින්, තීරය සහ මාර්ග මුලපිරීම හරහා චීන ණය උගුලක් පිළිබඳ ප්‍රකාශයන් ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ණය ගැනීමට වඩා ශ්‍රී ලංකාව දැනුවත් තීරණ ගැනීමේ වැදගත්කම සහ ආයෝජන, හවුල්කාරිත්වය සහ වර්ධන අවස්ථා කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ වැදගත්කම ඔහු අවධාරණය කළේය.

ගෝලීය බල අරගලවලදී ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථව සිටින අතර අනෙකුත් ජාතීන්ට තර්ජනය කිරීමට හෝ හමුදා කඳවුරු ගොඩනැගීමට තම භූමිය භාවිත කිරීමට ඉඩ නොදීමට කැපවී සිටී. අමාත්‍ය සබ්රි පසුගිය වසරේ උගත් පාඩම් සඳහන් කරමින් මූල්‍ය විනය සහ ජාත්‍යන්තර හොඳම භාවිතයන් මත පදනම් වූ ස්ථාවර මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල වැදගත්කම ද අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *