විදේශීය ඉල්ලුම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන් 25% කින් අඩු වී ඇත

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය අනාවරණය කළේ විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිපුණ වෘත්තිකයන් සඳහා පෙර නොවූ විරූ ඉල්ලුමක් ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉවත් වීමට හේතු වූ බවයි.

මෙම නික්මයාම මෑත මාසවලදී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමයේ ශ්‍රම බලකාය 25% කින් අඩු කිරීමට හේතු වී ඇති අතර, පවතින ගෝලීය ඉල්ලුම හේතුවෙන් ඉංජිනේරුවන්ගේ තවදුරටත් පිරිවැටුම සංගමය අපේක්ෂා කරයි.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය ජාතික ගුවන් සේවයේ කළමනාකාරීත්වයට සම්බන්ධ පාර්ශවකරුවන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි රඳවා ගැනීමේ සැලැස්මක් සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

“ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ මගීන්ට ඉහළම මට්ටමේ ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම සහ ආරක්ෂාව සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා දක්ෂ වෘත්තිකයන්ගේ වර්තමාන නික්මයාම ආමන්ත්‍රණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය විය” යනුවෙන් Srilankan Airlines බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

“වර්තමාන ගෝලීය සංචාර වැඩිවීම අපගේ දක්ෂ වෘත්තිකයන් සඳහා පෙර නොවූ විරූ ඉල්ලුමක් ඇති කර ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විදේශයන්හි වාසිදායක රැකියා අවස්ථා උදා වී තිබේ. කනගාටුවට කරුණක් නම්, මෙය අපගේ ප්‍රජාවෙන් සැලකිය යුතු නික්මයාමකට හේතු වී ඇත.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය මෑත මාසවලදී සිය ශ්‍රම බලකායේ 25% ක අඩුවීමක් අත්විඳ ඇති අතර වර්තමාන ගෝලීය ඉල්ලුම සමඟ ඉංජිනේරුවන්ගේ තවත් පිරිවැටුමක් අපේක්ෂා කරයි. මෙය වැඩිවන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍රලාභී ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවන්ගේ විශාල හිඟයක් නිර්මාණය කරයි. ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය.”

“දක්‍ෂ හා පළපුරුදු ඉංජිනේරු හිඟයකදී, අප සමාගම විසින් මේ දක්වා අභ්‍යන්තරයේ සිදු කරන ලද ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරීක්‍ෂණ සඳහා අපගේ ගුවන් යානා සමහරක් බාහිර නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා සංවිධාන (MROS) වෙත යැවීමට සිදුවනු ඇති බව අපට පෙනෙනු ඇත. .

අපි දැනටමත් ඩොලර් අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින විට, එම MROS සඳහා ගෙවීමක් ලෙස ඩොලර් මිලියන ගණනක් රටින් පිටවීමට මෙය හේතු වනු ඇත. ඊට අමතරව, ඔවුන් අප කරන පරිදිම තරු 7 ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්ම ලබා දෙන බවට අපට සහතිකයක් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *