විදේශගත වීමට ලැයිස්තුගතව සිටින වෛද්‍යවරුන් 800කට ආසන්න පිරිසක් ආපසු එයිද?

වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ වෛද්‍යවරුන් 785 දෙනෙකු ඉදිරි මාසවලදී විදේශ පුහුණුව සඳහා පිටත්ව යාමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

උපදේශකයින් ලෙස පුහුණුව අවසන් කිරීමෙන් පසු ඔවුන් නැවත රටට පැමිණෙන්නේද යන්න පිළිබඳව එය කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ.

මේ වනවිට වෛද්‍යවරුන් 822 දෙනෙකු විදේශ රටවල පුහුණුව ලබන අතර 632 දෙනෙකු විභාගයට සූදානම් වන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව වෛද්‍යවරුන් 822 දෙනාම නැවත පැමිණීමට ඉඩක් නොමැති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙක් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් දැනට සිටින වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් තවදුරටත් රඳවා ගැනීමට පියවර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2022 දී, ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න වශයෙන් වෛද්‍යවරුන් 20,000 ක් සහ උපදේශකයින් 2,800 ක් පමණ සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *