විදෙස් ශ්‍රමිකයින් ගැන අලුත්ම තීරණයක්

කෘෂි රැකියා සඳහා විදෙස්ගතවන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් සඳහා සුවිශේෂි වැඩපිළිවෙලක් විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළකළේ නව වසරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පැවති වැඩසටහනකදීය.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ එම ශ්‍රමිකයින් යළි දිවයිනට පැමිණි පසුව කෘෂි ව්‍යවසායකයින් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් ඔවුන්ට ඉඩම් අක්කර දෙකක් බැගින් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බවය.

එමගින් විදේශයන්හි කෘෂීකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අදාළ රැකියාවල නිරතවූවන් ලබාගත් දැනුම මෙරට ආර්ථිකයට සෘජුවම දායක කරගැනීමේ අරමුණ සහිතව මෙම ඉඩම් ලබාදීම සිදුකරන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව අදාළ ඉඩම් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ පූර්ණ සහාය සහ අවසරය හිමිවී දී ඇති බවත් ඒ අනුව ඊට අදාළව ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *