විදුලි කප්පාදුව යලි ඇරඹේ..

හෙට දිනයේ සිට නැවතත් දෛනික විදුලි කප්පාදුව ක‍්‍රියාත්මක වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

අලුත් අවුරුද්ද හේතුවෙන් 13, 14, 15 තෙදින තුල විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකෙරින.

හෙට හා අනිද්දා සැලසුම් කර ඇති විදුලි කප්පාදුව මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *