විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා නව නීති.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනය කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අඟහරුවාදා (මැයි 30) පැවසීය.

ඒ සඳහා විකාශන අධිකාරියේ නීතියක් සකස් කරමින් සිටින බවයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා යටතේ ඇති කැබිනට් අනුකමිටුවක් මගින් සකස් කරන ලද කෙටුම්පත කඩිනමින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

සෑම අංශයකටම පිළිගත හැකි නීතිමය රාමුවක් වන මෙම කෙටුම්පත සියලුම මාධ්‍ය ආයතනවලට සහ විකාශන මාධ්‍ය වෙත ලබා දෙන බවද හෙතෙම පැවසීය.

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව ‘ජාත්‍යන්තර ක්‍රියා පටිපාටිවලට’ අනුකූල නොවන පරිදි සංඛ්‍යාත නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වී ඇති බැවින් මෙම පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංඛ්‍යාත නිකුත් කරනු ලබන රාජ්‍ය රූපවාහිනී පනත පසුගිය කාලය තුළ විශේෂයෙන් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා නැවත නැවතත් අවභාවිත කර ඇත.

පුද්ගලික මාධ්‍ය නියාමනය කරන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂ සාමාජිකයින් කිහිප වතාවක්ම ඉල්ලා සිටින අතර මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම් ද වර්ධනය වෙමින් පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *