වැස්සෙන් දිස්ත්‍රික්ක දහතුනකට දැඩි හානි

අධික වර්ෂාව, ගස් කඩා වැටීම්, තද සුළං, අකුණු අනතුරු ඇතුළු ආපදා තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්ක 13 ක පවුල් 17325 කට අයත් 67865 ක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මෙයට අමතරව පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මියගොස් තවත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇතැයි ද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

පවතින අයහපත් කාලගුණ තතත්වය හේතුවෙන් නිවාස 411 කට හානි සිදුව ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මේ වනවිට   ආරක්ෂිත ස්ථාන 2ක පවුල් 16 කට අයත් 79 ක් රඳවා තබා ඇතැයිද එම කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් පුත්තලම  දිස්ත්‍රික්කයට සිදුව ඇති අතර එහි පවුල් 11194කට අයත් 42546 ක පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *