වාහන ආනයනය පිළිබඳ තීරණය ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිර්දේශයෙන් පසු: සියඹලාපිටිය

ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් පත් කරන ලද කමිටුවේ නිර්දේශ ලැබීමෙන් පසු වාහන ආනයනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නා බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙරට වාහන වෙළඳපොළට එය බලපාන බැවින් වාහන ආනයනයට අවසර දෙන නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවයි.

“මම දිනයක් ප්‍රකාශ කළොත් දේශීය වාහන අලෙවියේ විශාල වෙනසක් සිදුවේවි,” සියඹලාපිටිය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *