වානේ ආනයනය සඳහා ඉන්දියානු ණය පහසුකම භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වාර්තා රජය පැහැදිලි කරයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය : ආහාර සඳහා ඉන්දියානු ණය වානේ ආනයනයට යයි – මෑත කාලීන මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම්

2022 මැයි 1 වැනි දින සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ “ඉන්දියානු ආහාර සඳහා ඉන්දියානු ණය වානේ ආනයනය කිරීමට යයි” යන මාතෘකාවෙන් පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍ය තොරතුරු මත පදනම් වූවක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි කිරීමට කැමතිය.

විදේශ මුදල් හිඟය හේතුවෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමේදී දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකා ආනයනකරුවන්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්දීය රජය සමඟ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය පහසුකම් ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇත. පද්ධතිය සහ වෙළෙඳපොළ.

මාසික අවශ්‍යතාවය සහ ආනයනකරුවන්ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු මත පදනම්ව, (අ) අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය – USD 300 mn, (b) ඖෂධ – USD 200 mn සහ (c) කාර්මික අමුද්‍රව්‍ය – USD 500 ආනයනය සඳහා ණය රේඛාව මුලින් වෙන් කරන ලදී. mn. කෙසේ වෙතත්, කාර්මික අමුද්‍රව්‍ය සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා වෙන් කිරීම අඩු කිරීම මගින් අවශ්‍ය ඉන්ධන සහ LP වායුව සඳහා මෙම වෙන් කිරීම පසුව සංශෝධනය කරන ලදී (ඇමුණුම 1).

මෙම ප්‍රතිපාදන තීරණය කරනු ලැබුවේ ණය රේඛාව අවසන් කරන අවස්ථාවේ පැවති අවශ්‍යතා සලකා බලමිනි.

කාර්මික අමුද්‍රව්‍යවලට කඩදාසි සහ මුද්‍රණ ද්‍රව්‍ය, ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය, රෙදිපිළි කර්මාන්තය සඳහා අමුද්‍රව්‍ය, කාබන් නොවන රසායනික ද්‍රව්‍ය, සිමෙන්ති/ක්ලින්කර්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා අමුද්‍රව්‍ය, පොහොර සහ වානේ ඇතුළත් වේ. දැනට පවතින වැදගත් ව්‍යාපෘති සහ අවසානයේ රටට විදේශ විනිමය ගෙන එන අපනයන කර්මාන්ත අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට මෙම ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වන බැවින් මෙම ණය රේඛාවේදී කාර්මික අමුද්‍රව්‍ය සලකා බලන ලදී.

අද වන විට වානේ ආනයනය සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 40ක් යොදවා ඇත.

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, ඖෂධ, ඉන්ධන සහ LP ගෑස් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් වත්මන් අවශ්‍යතා මත පදනම්ව විවිධ උප කාණ්ඩ සඳහා වත්මන් ප්‍රතිපාදන රජය විසින් සමාලෝචනය කරනු ඇත.

දැනටමත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ මාර්ගෝපදේශයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ණය පහසුකම යටතේ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *