ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ නීතීඥයෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වැඩ තහනම් කරයි

ඔප්පුවක් සාක්‍ෂි කිරීමේදී ව්‍යාජ ලෙස සකස්‌ කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ නීතිඥවරයකු නීතිඥ ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝගයක්‌ නිකුත් කළේය.

අධිකරන පනතේ 42(4) වගන්තිය ප්‍රකාර මහනුවර මහාධිකරණ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙත දන්වා තිබුනේ අධිනීතිඥ මහින්ද රත්නායක මහතා චෝදනා හතරකට වරදකරු කර මහාධිකරණය විසින් ඔහුට දඬුවම් කළ බවයි. ඒ මත ඔහු අධිචෝදනා ගොනු කළේය. එක් චෝදනාවකට රුපියල් පන්සියයක දඩයක් නියම කර තිබූ අතර චෝදනා තුනකට වසරක බරපතළ වැඩ සහිත සිරදඬුවම් නියම කර තිබිණි.

වගඋත්තරකාර නීතීඥවරයා 1999 දී ඔප්පුවක් සහතික කිරීමට වංචනික ලෙස කුමන්ත්‍රණය කළ බවත්, එම ඔප්පුව සහතික කිරීමේදී අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කළ බවත් චෝදනා එල්ල විය. වගඋත්තරකරු නොතාරිස් ආඥාපනතේ 31 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති නීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කර ඇති බවට වැඩිදුරටත් චෝදනා එල්ල විය. එමගින් ඔහු කටයුතු කර ඇත්තේ හොඳ නමක් සහ නිපුණතාවයක් ඇති නීතිඥයින් විසින් සාධාරණ ලෙස නින්දිත ලෙස සලකන ආකාරයෙන් මෙන්ම වෘත්තියේ සෙසු සාමාජිකයින් විසින් නින්දිත ලෙස සලකන ආකාරයෙන් ය. 1988 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ 60 වැනි රීතිය (නීතිඥවරුන් සඳහා හැසිරීම සහ ආචාර විධි) රීති මෙන්ම එකී රීතිවල 61 වැනි රීතියද ඔහු විසින් නීතිඥවරයකුට නුසුදුසු අයුරින් සිදු කර ඇති බැවින් එම රීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම රීතිය නිකුත් කර ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පරීක්ෂණයේදී වගඋත්තරකරු දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් චෝදනාවලට වරද පිළිගෙන තිබුණි.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, එස්.තුරෙයිරාජා සහ මහින්ද සමයවර්ධන යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ප්‍රකාශ කළේ වගඋත්තරකරුට එරෙහිව පනවා ඇති නීතිය නිරපේක්ෂ බවට පත් කරන බවයි. ඒ අනුව වගඋත්තරකාර නීතීඥවරයාගේ නම නීතිඥ ලේඛනයෙන් ඉවත් කරන ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *