ව්‍යාජ නෝට්ටු සමඟ යුවළක් අල්ලයි

රුපියල් පන්දහසේ සහ දහසේ ව්‍යාජ මුදල්  නෝට්ටු ළග තබාගෙන සිටි තරුණ යුවළක්  කුට්ටිගල පොලිසිය විසින් කුට්ටිගල දී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබීය .

සැකකාර යුවළ අනුරාධපුර පදිංචිකරුවෝ වන අතර , රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ට ලද තොරතුරක් අනුව සැකකාර යුවළ අත් අඩංගුවට ගත්තේය .

ඔවුන්  සන්තකයේ රුපියල් පන් දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු පහක් සහ රුපියල් දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු පහක් ද තිබී පොලිසිය භාරයට ගෙන ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *