වසර 6ක ක්‍රිකට් තහනමක් නුවන් සොයිසා ට.

ශ්‍රී ලංකා හිටපු වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක නුවන් සොයිසාට වසර 6ක ක්‍රිකට් තහනමක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පනවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *