වසර 53කට පසු පළමු මැතිවරණ පරාජයෙන් මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති මහතීර්ට අසුන අහිමි වෙයි.

මැලේසියාවේ ප්‍රවීණ නායක මහතීර් මොහොමඩ් වසර 53 කට පසු සිය පළමු මැතිවරණ පරාජයට සෙනසුරාදා මුහුණ දුන්නේ දශක හතක දේශපාලන ජීවිතයක අවසානය සනිටුහන් කළ හැකි පහරකිනි.

97 හැවිරිදි මහතීර්, දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් මැලේසියාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර, ලන්කාවි දූපත් මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ සිය පාර්ලිමේන්තු අසුන රඳවා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, පස්කොන් සටනකින් සිව්වන ස්ථානයට පත්විය.

මහතීර් 2018 දී දෙවන වරටත් අගමැති ධුරයට පත් වූ විට ඔහුගේ 93 වැනි උපන්දිනයට මාස දෙකක් තිබියදී “ලෝකයේ වයස්ගතම වත්මන් අගමැති” ලෙස ගිනස් ලෝක වාර්තාව තබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.