වසන්ත මුදලිගේ රැඳවුම් නියෝග: අරගලය ක්‍රියාකාරීන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ 12,000ක් නීතිපතිට භාර දෙයි

‘අරගලය’ ජනතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් විසින් අද දිවුරුම් ප්‍රකාශ 12,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නීතිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ (අවිශිබම) කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නීතිවිරෝධී ලෙස රඳවා තබා ගැනීමට එරෙහිව මෙම දිවුරුම් ප්‍රකාශ භාර දී ඇත.

2022 ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණ සම්බන්ධයෙන් අරගලයට සහභාගි වූ දහස් ගණනකට එරෙහිව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් වසන්ත මුදලිගේ දිගින් දිගටම රඳවා තබා ගන්නේ මන්දැයි දිවුරුම් ප්‍රකාශයට අත්සන් කළ අය ප්‍රශ්න කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *