වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 132ක් වැය කරයි.

වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා රජය ඩොලර් මිලියන 132ක් පමණ වැය කරන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසා ඇතැයි ෂින්හුවා වාර්තා කරයි.

වරාය මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ආදායම හරහා මෙම ආයෝජන සිදු කෙරෙන බව අමාත්‍යවරයා සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ පැවසීය.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය සඳහා රජය ඩොලර් මිලියන 100 කට වැඩි මුදලක් සහ ජය බහාලුම් පර්යන්තය සඳහා ඩොලර් මිලියන 32 කට වැඩි මුදලක් වෙන් කර ඇති බවයි.

මෙම පර්යන්ත දෙකම රජය සතු ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතන වේ.

ඉහත ආයෝජනවලට අමතරව තොග භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ත්‍රිකුණාමල වරායත් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ගාලු වරායත් යාත්‍රා සේවාවක් සමඟින් සංවර්ධනය කිරීමටත් විශාල නැව් නැංගුරම් ලෑමට පහසුකම් සැලසීමටත් අපේක්ෂා කරන බවද ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රවාහන හා ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *