වර්ජනවලින් තොර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවක් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයට මගේ දැක්මයි – ඇමැති බන්දුල

වර්ජන සහ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගවලින් තොරව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ (SLR) සේවාවන් සාකච්ඡා සහ සම්මුතියෙන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු යොදා ඇති බව ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අඟහරුවාදා ප්‍රකාශ කළේය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *