වන ගිණි තබන්නන්ට, දඩයම්කරුවන්ට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන්න: වනජීවී ඇමති

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අදාළ නිලධාරීන්ට පැවසුවේ සතුන් දඩයම් කරන්නන්ට සහ ලැව් ගිනි ඇති කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.

අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති ලැව් ගිනි වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවකදී ඇය මේ බව පැවසුවාය.

ලැව් ගිනි වැළැක්වීමට සහ ඔවුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ද යෝජනා විය.

ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා විය.

“අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ එක් අරමුණක් වන්නේ රක්ෂිත වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීමට සහ ලැව් ගිනි වැළැක්වීමට පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම” ඇය පැවසුවාය.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය මට්ටමින් ස්ථාපිත සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවල සහය ලබාගෙන ඒවාට හානි කරන්නන්ට එරෙහිව පියවර ගත යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ඇතිව වනාන්තර ආශ්‍රිත ගම්මානවල ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාස මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය විය.

හදිසි අවස්ථා වලදී පළාත් පාලන ආයතනවල ගිනි නිවන ඒකකවල සහාය ලබා ගැනීමට ද තීරණය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *