වතුහිමියන් බෑ කී නිසා වතුකම්කරුවන්ට 1700 ගෙවන ජනපති නියෝගය වෙනස් කරයි

ඊයේ (22) දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ සම්බන්ධ අද (23) දින රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී කළ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම අනුව වතු කම්කරුවන් සඳහා වැටුප් වැඩිකිරීමට පසුගියදා ජනපති රනිල් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සංශෝධනයට ලක්කරන බව දන්වා ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් වතු සේවක අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා ඉහල නැංවීමේ නිවේදනය මැයි දිනයදා ප්‍රකාශයට පත් කළේය. ඒ අනුව වතු සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප රුපියල් 1350 දක්වා ඉහළ යන බවත් ඵලදායීතාව මත පදනම්ව රුපියල් 350 ක් හිමිවන බවත් 2385/14 යන අංකයෙන් යුතු ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදි. නමුත් මෙම තීන්දුව දැන් වෙනස් කර ඇත.

නිවේදනයේ මෙසේ දැක්වේ.

වතු කම්කරුවන් සඳහා දෛනික වැටුප් වැඩි කිරීමක් මෑතදී රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ද, ඇතැම් වතු සමාගම් විසින් එම වැඩි කරන ලද වැටුප ගෙවිය නොහැකි බවට රජය වෙත නියෝජනයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන පහත සඳහන් පියවරයන් ගැනීම පිණිස ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
(i) මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය විසින් වර්තමාන ජීවන වියදම සහ මෑතදී ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම් සැලකිල්ලට ගනිමින් වතු කම්කරුවකු වෙත ගෙවිය යුතු අවම වැටුප ඇස්තමේන්තු කිරීම.
(ii) එලෙස ඇස්තමේන්තුගත කරන ලද වැටුප ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් එක් එක් වතු සමාගම සතුව පවතින හැකියාව පරීක්ෂා කර බැලීම පිණිස කමිටුවක් පත් කිරීම.
(iii) එමෙන්ම, කිසියම් වතු සමාගමක් අයහපත් කළමනා කරණය හේතුවෙන් වැටුප් ගෙවීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්, එවැනි වතු සමාගම් සමඟ එළඹ ඇති ඉඩම් බදු ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමට හැකි වන පරිදි නීති හඳුන්වා දීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *